Principes

Si le monde était clair,

l'art ne serait pas.


Albert Camus

Le mythe de Sisyphe, 1942

Onze basisprincipes


Onafhankelijk

Wij zijn geen kunstgalerij, en geen vaste vertegenwoordiger van kunstenaars. We zijn volkomen ongebonden in onze selecties en voorstellen.

Human to human
Wij zijn dan wel een B2B bedrijf, maar geloven in de eerste plaats dat elke samenwerking H2H is.
Het zijn de mensen die het bedrijf maken en het verhaal schrijven.

Draagvlak 
Van bij de aanvang en doorheen het traject is een goede communicatie, vertrouwen en collegiale sfeer noodzakelijk om tot duidelijke, gedeelde doelstellingen en een optimaal kwalitatief resultaat te komen. Wij leggen de focus bij aanvang op het creëren van stakeholdersdraagvlak en doen al het nodige om een optimale samenwerking tussen opdrachtgever en kunstenaar(s) te verzekeren. De kunstenaar(s) moeten zich ambassadeur voelen van het project, de opdrachtgever ambassadeur van de kunstenaar(s).


Convergentie 

Twee werelden, de commerciële en de artistieke, samenbrengen kan aanleiding geven tot divergeren van de visies tijdens de loop van een project, maar biedt ook kansen tot kruisbestuiving van ideeën. Een stimulerende en respectvolle interpersoonlijke relatie tussen alle betrokkenen is daarom een rode draad doorheen elk project. Via transparante communicatie en regelmatig delen van inzichten en vorderingen, en ons begeleiden van een creatieve, productieve en constructieve dialoog zorgen we ervoor de neuzen gelijk te richten en tot een kwalitatief traject en resultaat te komen.


Kwaliteit

Bij de selectie van kunstenaars en de inhoudelijke match tussen de projecten en de kunstenaars staat de kwaliteit van het eindresultaat voorop. Vanuit ons inhoudelijk inwerken in de projecten, en met onze kennis van het kunstenveld en contacten met hedendaagse kunstenaars, streven we naar de best mogelijke match die een maximale meerwaarde kan opleveren. Gedurende het verloop van het project houden we de vinger aan de pols en bemiddelen wanneer nodig.