Projecten

Si le monde était clair,

l'art ne serait pas.


Albert Camus

Le mythe de Sisyphe, 1942

We zijn een H2H bedrijf (human to human) en richten ons tot architecten, projectontwikkelaars, communicatiebureaus, evenementenbureaus, branding agencies, ...

We verbinden en delen op zoek naar meerwaarde, met kunst als inspiratie, de kunstenaar als partner.

Ieder project is maatwerk, zoals elke mens uniek is. Contacteer ons vrijblijvend voor een kennismaking.

Fysieke kunstintegratie in bouwprojecten


In sommige gevallen is het een decretale verplichting, in andere gevallen een vrije keuze.
In alle gevallen is kunstintegratie een opportuniteit om meerwaarde te creëren voor ieder bouwproject, zowel privé als (semi-)overheid.

Na een grondige intake, waarbij de doelstellingen en plannen voor uw project ons duidelijk zijn en de middelen voor kunstintegratie helder doorgesproken, gaan we op zoek naar passende kunstenaars.
De finale selectie gebeurt steeds in nauw overleg met U en desgewenst uw klant, en wordt gevolgd door een kennismaking met de kunstenaar. Indien het niet klikt, zoeken we verder.
In de loop van het traject staan we in voor begeleiding en overleg, en waken we over een goed projectverloop conform onze basisprincipes.

Kunstenaarsinbreng in conceptfase ruimtelijke ontwikkelingsprojecten


Kunstenaars kijken met een andere, frisse blik naar uw projecten, en brengen 'out of the box' ideeën aan.
Hun input en feedback kan tot waardevolle suggesties of toevoegingen leiden.
Artistieke projecten in aanloop naar een project kunnen positieve interesse en draagvlak genereren bij het beleid en in de buurt, en interesse opwekken bij investeerders.
Na een grondige intake, waarna uw project en doelstellingen wat betreft de kunstenaarsinbreng ons duidelijk zijn, gaan we op zoek naar passende kunstenaars. De uiteindelijke keuze gebeurt steeds in overleg met U en desgewenst uw klant.
Naargelang de aard van het project organiseren we creatieve workshops, of in situ artistieke activiteiten. We waken over een goed projectverloop conform onze basisprincipes.

Kunstinbreng bij branding, productlancering of collectielancering


U of uw klant wil een nieuw product of model op de markt brengen of een nieuwe collectie promoten? De vraag is steeds hoe dit op een originele manier te doen, hoe het verschil te maken en op een bijzondere manier aandacht te genereren.
Door samenwerking met een hedendaagse kunstenaar toe te voegen aan uw strategie kunt u niet alleen zorgen voor extra visibiliteit, maar tevens waarde toevoegen, de relatie met uw doelpubliek uitbouwen en uw merkimago versterken.
Na een grondige intake waarbij we kennis opdoen van het product of de collectie, van de doelgroep(en) en het gewenste resultaat, gaan we op zoek naar passende kunstenaars. De uiteindelijke keuze gebeurt steeds in overleg met U en desgewenst uw klant.
Vervolgens werken we in nauw overleg en samen met de kunstenaar(s) de concrete opdracht uit (artistieke inbreng in communicatie en/of event, opdracht op locatie, ...).
In de loop van het traject staan we in voor begeleiding en overleg, en waken we over een goed projectverloop conform onze basisprincipes.

Kunstintegratie in beursstands en -communicatie


Deelname aan een beurs vergt heel wat voorbereiding, vooral als u op een originele manier wilt opvallen. Samenwerking met een kunstenaar kan u heel wat positieve aandacht en een originele beursstand opleveren. Uw communicatie naar uw klanten of ter plaatse kan tevens mee worden versterkt.

Na een grondige intake waarbij we alles te weten komen over de beurs, uw klanten en uw gewenste effect, gaan we op zoek naar passende kunstenaars. De uiteindelijke keuze gebeurt steeds in overleg met de U en desgewenst uw klant.
Vervolgens werken we in nauw overleg en met de kustenaar(s) de concrete opdracht uit (artistieke inbreng in communicatie, ontwerp van of aanpassing aan de beursstand, opdracht op locatie, ...)
In de loop van het traject staan we in voor begeleiding en overleg, en waken we over een goed projectverloop conform onze basisprincipes.

Kunstinbreng in communicatieve events / magazines / brochures


Geslaagde communicatieopdrachten vergen een zeer diverse creatieve, technische en zakelijke input, een breed team dat in alle aspecten en gelaagdheid een topprestatie neerzet.
Dacht u er al aan tevens de inbreng van een beeldend kunstenaar te overwegen, en op artistiek vlak bijkomend het verschil te maken? Niet op permanente basis, maar ad hoc, gericht en per opdracht?
We stemmen met U en desgewenst uw klant grondig af over de opdracht en doelstellingen, en gaan op zoek naar de passende kunstenaar(s). De uiteindelijke keuze gebeurt steeds in nauw overleg.
Vervolgens werken we met U en de kunstenaar(s) de concrete invulling van de opdracht uit.
In de loop van het traject staan we in voor begeleiding en overleg, en waken we over een goed projectverloop conform onze basisprincipes.

Kunst als drager van strategische communicatie


Uw strategische boodschap versterken, ondersteunen of visueel ankeren, maatschappelijk gevoelige thema's communiceren, draagvlak zoeken, toekomstige ontwikkelingen in de kijker stellen en promoten ...

Bij al deze uitdagingen kan de inbreng van een kunstenaar waardevol kan zijn. 

Verken wat mogelijk is, bekijk de zaken op een andere manier en stimuleer ook anderen met open geest te denken en een nieuwe blik te werpen. 

Kies voor verbinding of debat, voor esthetiek of polemiek, in functie van uw doelstellingen en strategie gaan we voor u op zoek naar de passende kunstenaars en concretiseren de verwachte input. De keuzes gebeuren steeds in nauw overleg met U en desgewenst uw klant.
In de loop van het traject staan we in voor begeleiding en overleg, en waken we over een goed projectverloop conform onze basisprincipes.